Quyền riêng tư tại Olympus Việt Nam

Được xuất bản: Ngày 1 tháng 8 năm 2023

Click here for English.

Cảm ơn bạn đã truy cập Trang Quyền riêng tư của Olympus Việt Nam.

Quản lý và bảo vệ dữ liệu cá nhân một cách thỏa đáng là quy tắc cơ bản trong các giá trị cốt lõi cũng như cam kết của Tập đoàn Olympus và các công ty trực thuộc của chúng tôi đối với các bệnh nhân, chuyên gia y tế (“HCP”), các đối tác kinh doanh, các nhân viên và khách hàng.

Trang Quyền riêng tư này tóm tắt chương trình quyền riêng tư toàn cầu và tại quốc gia sở tại của chúng tôi. Đối với công dân Việt Nam tại Việt Nam, trang này bổ sung thêm nội dung cho các thông tin đã được đăng tải trên trang web toàn cầu của chúng tôi có sẵn tại đây open in new window.

Thông Báo Về Quyền Riêng Tư Toàn Cầu của chúng tôi có sẵn bằng tiếng Việt tại đây open in new window.

Thông Báo Về Quyền Riêng Tư Khi Báo cáo Biến Cố Bất Lợi Tiềm Ẩn của chúng tôi có sẵn bằng tiếng Việt tại đây open in new window.

Chúng tôi là ai?

Olympus là một công ty đa quốc gia có trụ sở chính tại Nhật Bản. Olympus điều hành các hoạt động kinh doanh tại Việt Nam thông qua hai pháp nhân (sau đây gọi chung là “Olympus Việt Nam”, “của chúng tôi” hoặc “chúng tôi”):

 • Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Olympus Việt Nam; và
 • Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thiết bị Y tế Olympus Việt Nam.

Bạn có thể tìm hiểu thêm về Olympus Việt Nam và thông tin liên hệ chi tiết của các công ty này tại đây.

Chúng tôi bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn như thế nào?

Olympus Việt Nam coi trọng vấn đề an toàn và bảo mật dữ liệu cá nhân của bạn. Chúng tôi áp dụng các biện pháp tổ chức và kỹ thuật thích hợp được thiết kế để bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn khỏi bị phá hủy, mất mát do vô ý hoặc do vi phạm pháp luật, sửa đổi, tiết lộ trái phép, truy cập trái phép hoặc xử lý dữ liệu trái phép hoặc các hành vi trái phép khác theo luật hiện hành.

Tuy nhiên, chúng tôi không thể đảm bảo tuyệt đối tính bảo mật của dữ liệu cá nhân, đặc biệt là dữ liệu cá nhân được truyền tải trên internet. Khi xảy ra sự cố bảo mật, chúng tôi sẽ áp dụng các biện pháp giảm thiểu thiệt hại theo kế hoạch ứng phó sự cố toàn cầu của tập đoàn và báo cáo cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo yêu cầu của luật pháp hiện hành. Khi xảy ra sự cố bảo mật ảnh hưởng đến dữ liệu cá nhân của bạn, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn theo yêu cầu của luật pháp hiện hành qua email, thư bưu điện, điện thoại, tin nhắn điện thoại hoặc các phương tiện khác.

Quyền và nghĩa vụ của bạn với tư cách là công dân Việt Nam

Trừ một số trường hợp ngoại lệ, bạn có quyền: được biết, đồng ý, truy cập, rút lại sự đồng ý, yêu cầu xóa dữ liệu, hạn chế xử lý dữ liệu, cung cấp dữ liệu, phản đối xử lý dữ liệu, khiếu nại, tố cáo, khởi kiện, yêu cầu bồi thường thiệt hại, quyền tự bảo vệ theo pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Bạn có các nghĩa vụ sau: tự bảo vệ dữ liệu cá nhân của mình; yêu cầu các tổ chức và cá nhân khác có liên quan bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn; cung cấp đầy đủ và chính xác dữ liệu cá nhân khi đồng ý cho phép Olympus xử lý dữ liệu cá nhân; chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân và các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Tùy thuộc vào quy định pháp luật nào áp dụng đối với dữ liệu cá nhân của bạn, chúng tôi chỉ có thể thực hiện một vài yêu cầu của bạn. Nếu chúng tôi từ chối thực hiện yêu cầu của bạn, chúng tôi sẽ giải thích các quyền lợi pháp lý của bạn, lý do chúng tôi từ chối và các quyền truy đòi khác mà bạn có thể có.

Các phương pháp xử lý dữ liệu cá nhân của bạn

Chúng tôi có thể xử lý dữ liệu cá nhân của bạn bằng các phương pháp thủ công hoặc tự động.

Điều gì xảy ra khi chúng tôi thay đổi nội dung này?

Chúng tôi có thể sửa đổi hoặc cập nhật Trang Quyền riêng tư này và các tiết lộ về quyền riêng tư khác tùy từng thời điểm. Ví dụ: chúng tôi có thể sửa đổi để phản ánh những thay đổi trong thực tiễn hoạt động của chúng tôi liên quan đến việc xử lý dữ liệu cá nhân hoặc những thay đổi trong luật pháp hiện hành. Vui lòng đọc thông tin trong các tiết lộ về quyền riêng tư của chúng tôi và thường xuyên kiểm tra các tiết lộ về quyền riêng tư đó để biết những nội dung mà chúng tôi có thể đã thay đổi. Khi có thay đổi, chúng tôi sẽ cập nhật ngày thay đổi và giải thích về sự thay đổi.

Thông tin bổ sung cho ứng viên và nhân sự mới là công dân Việt Nam tại Việt Nam

Olympus Việt Nam xử lý những loại dữ liệu cá nhân nào?

Để Olympus Việt Nam tuyển dụng được những ứng viên tốt nhất có thể cho các vị trí và có quy trình nhận việc, đào tạo nhân viên mới một cách hiệu quả, chúng tôi sẽ thu thập dữ liệu cá nhân từ bạn (khi bạn gửi đơn ứng tuyển hoặc trong quy trình tuyển dụng và phỏng vấn) và từ các nguồn khác. Các nguồn khác mà chúng tôi có thể thu thập dữ liệu cá nhân bao gồm nhà tuyển dụng hoặc nhân viên Olympus đã giới thiệu bạn và các bên thứ ba khác có liên quan đến đơn ứng tuyển của bạn. Ví dụ: nơi cung cấp cho chúng tôi: (i) tài liệu tham khảo về việc làm; (ii) xác nhận tình trạng nhập cư của bạn từ cơ quan có liên quan.

Trong đơn ứng tuyển và quy trình phỏng vấn, chúng tôi có thể nhận được các loại dữ liệu cá nhân sau.

Họ và tên Số điện thoại Địa chỉ email
Dữ liệu cá nhân có trong sơ yếu lý lịch / CV, thư xin việc của bạn Chuyên môn và kinh nghiệm làm việc Trình độ học vấn và các loại bằng cấp
Tuổi / ngày sinh (nếu do bạn cung cấp) Bản sao phiếu lương gần nhất và mức lương mong muốn Địa chỉ cư trú

Trong quy trình nhận việc và đào tạo nhân viên mới cho bạn, chúng tôi cũng sẽ thu thập các loại dữ liệu cá nhân sau. Dữ liệu này sẽ được thêm vào hệ thống quản lý Nhân sự do nhà cung cấp dịch vụ phần mềm của chúng tôi cung cấp.

Họ và tên (bằng tiếng Việt) Số điện thoại Địa chỉ email
Tình trạng hôn nhân Ngày sinh Nơi sinh (tỉnh/thành phố, quận/huyện, phường/xã)
Chủ hộ (họ và tên, quan hệ, ngày sinh và nơi sinh) Số thẻ CCCD, ngày cấp và nơi cấp Số hộ chiếu, ngày cấp và ngày hết hạn
Số bảo hiểm xã hội Mã số thuế Địa chỉ cư trú
Khoảng cách từ địa chỉ cư trú đến văn phòng Số đăng ký xe máy, model và màu sắc xe Số tài khoản ngân hàng và địa chỉ chi nhánh ngân hàng
Bằng cấp – nơi cấp, chuyên ngành và xếp loại Kết quả kiểm tra sức khỏe (nếu áp dụng) Tài liệu tham khảo của bên thứ ba

Một số dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập, khi luật pháp hiện hành yêu cầu hoặc cho phép hoặc khi bạn đã chấp thuận cho chúng tôi làm như vậy (bạn có thể thu hồi sự chấp thuận bất kỳ lúc nào), cũng có thể được coi là dữ liệu cá nhân nhạy cảm. Ví dụ: tình trạng sức khỏe và dữ liệu cá nhân của bạn được nêu trong hồ sơ sức khỏe sẽ được coi là dữ liệu cá nhân nhạy cảm.

Nếu bạn cung cấp cho chúng tôi dữ liệu cá nhân về những người khác (chẳng hạn như những người được liệt kê ở mục tham khảo), thì bạn chịu trách nhiệm thông báo cho những người đó về các quyền của họ và yêu cầu họ đưa ra chấp thuận, khi cần thiết theo luật pháp hiện hành, để xử lý (bao gồm cả việc chuyển giao) dữ liệu cá nhân của họ cho các mục đích được nêu trong thông báo quyền riêng tư này.

Tại sao Công ty xử lý dữ liệu cá nhân của tôi?

Chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn để quản lý các hoạt động tuyển dụng và sử dụng lao động của chúng tôi, bao gồm:

 • Đánh giá mức độ phù hợp của bạn với vị trí ứng tuyển;
 • Đáp ứng các nghĩa vụ của chúng tôi liên quan đến bất kỳ yêu cầu nào về sức khỏe và an toàn hoặc các nghĩa vụ bảo mật;
 • Thực hiện các bước tiếp theo để ký kết hợp đồng lao động với bạn;
 • Liên lạc với bạn để tạo điều kiện thuận lợi, quản lý và cải thiện quy trình tuyển dụng và thuê mướn lao động của chúng tôi, quản lý các hoạt động nhận việc và đào tạo nhân viên mới và lưu giữ hồ sơ lao động. Trong đó có thể bao gồm thảo luận thêm về đơn ứng tuyển của bạn, mời bạn tham gia phỏng vấn, theo dõi quá trình sau tuyển dụng và cung cấp phản hồi cho bạn;
 • Xác minh quyền được làm việc của bạn;
 • Xác thực danh tính của bạn và thực hiện hoặc thu thập thông tin tham khảo và kiểm tra lý lịch hoặc kiểm tra lý lịch tư pháp trong phạm vi luật pháp hiện hành yêu cầu hoặc cho phép;
 • Đăng ký bảo hiểm xã hội;
 • Tính toán khoản phụ cấp đi lại thích hợp; và
 • Tạo điều kiện đậu xe tại chỗ tại văn phòng của chúng tôi.

Cơ sở pháp lý để xử lý dữ liệu cá nhân của tôi là gì?

Dữ liệu cá nhân của bạn có thể được xử lý dựa trên cơ sở theo yêu cầu của pháp luật, để thực hiện hợp đồng với bạn hoặc trên cơ sở chấp thuận khi luật pháp hiện hành yêu cầu hoặc cho phép.

Chúng tôi sẽ bị hạn chế về khả năng xử lý hoặc đánh giá đơn ứng tuyển của bạn, xác nhận khả năng đủ điều kiện làm việc của bạn hoặc cung cấp chương trình nhận việc, đạo tạo nhân viên mới và sử dụng lao động hiệu quả nếu không xử lý dữ liệu cá nhân của bạn.

Khi nào và tại sao Công ty chia sẻ dữ liệu cá nhân của tôi?

Trong nội bộ Olympus

Dữ liệu cá nhân của bạn có thể được tiết lộ cho các bộ phận nhân sự, tài chính và hành chính của chúng tôi và nhân sự có liên quan khác, chẳng hạn như người phỏng vấn tham gia vào quy trình tuyển dụng, các quản lý trong khu vực kinh doanh có vị trí cần tuyển dụng, và nhân sự bộ phận CNTT và tuân thủ/pháp lý, cho các mục đích tuyển dụng, tuân thủ, hành chính và quản lý.

Các nhà cung cấp dịch vụ

Chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với các nhà cung cấp dịch vụ tuyển dụng, đào tạo nhân viên mới và quản trị, các nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ, đám mây và công nghệ khác trên cơ sở cần biết theo luật pháp hiện hành.

Các bên thứ ba

Chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với các bên thứ ba khác, ví dụ như trong trường hợp chúng tôi bán hoặc chuyển nhượng tất cả (hoặc một phần) hoạt động kinh doanh hoặc tài sản của mình cho một bên thứ ba khi có sự kiện sáp nhập, mua lại, thanh lý hoặc sự kiện tương tự, hoặc cho các bên thứ ba có liên quan như kiểm toán viên, luật sư hoặc cố vấn chuyên môn, các công ty bảo hiểm của chúng tôi theo quy định của luật pháp hiện hành.

Đôi khi, chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn mà không cần sự chấp thuận của bạn khi luật pháp hiện hành cho phép hoặc yêu cầu. Chúng tôi có thể cần tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn theo giấy triệu tập/yêu cầu cung cấp chứng cứ của tòa án, thủ tục phá sản hoặc quy trình pháp lý tương tự hoặc để đáp ứng các yêu cầu hợp pháp của các cơ quan công quyền, cơ quan quản lý hoặc chính phủ hoặc khi việc tiết lộ là cần thiết một cách hợp lý để bảo vệ tài sản hoặc các quyền của chúng tôi hoặc của bạn, của các bên thứ ba hoặc công chúng nói chung.

Chúng tôi cũng có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn khi pháp luật cho phép để thiết lập, thi hành hoặc bảo vệ các khiếu nại pháp lý.

Công ty có chuyển dữ liệu cá nhân giữa các khu vực tài phán không?

Có. Olympus là một tập đoàn đa quốc gia đặt trụ sở chính tại Tokyo, Nhật Bản. Chúng tôi có thể xử lý dữ liệu cá nhân của bạn bên ngoài khu vực tài phán mà dữ liệu được thu thập, bao gồm cả trong tập đoàn Olympus trên toàn cầu và với các nhà cung cấp dịch vụ bên ngoài khu vực tài phán đó. Ví dụ: Công ty TNHH Thiết bị Y tế Olympus Việt Nam sử dụng các hệ thống phần mềm để quản lý thông tin liên quan đến nhân sự, lưu trữ dữ liệu cá nhân ở Singapore, Đức và Hoa Kỳ.

Khi dữ liệu cá nhân của bạn được chuyển đến một khu vực tài phán không có luật về quyền riêng tư thỏa đáng, Olympus có các chính sách và quy trình để áp dụng các biện pháp bảo vệ dữ liệu cá nhân được chuyển giao đó theo các luật về quyền riêng tư hiện hành (chẳng hạn như các thỏa thuận xử lý dữ liệu).

Điều gì xảy ra với dữ liệu cá nhân của tôi nếu đơn ứng tuyển của tôi thành công?

Nếu đơn ứng tuyển của bạn thành công, dữ liệu cá nhân được xử lý trong quá trình tuyển dụng sẽ được thêm vào hồ sơ nhân viên của bạn và được xử lý theo các chính sách và quy trình hiện hành của Olympus. Bạn sẽ được cấp quyền truy cập vào các chính sách và quy trình hiện hành nếu có yêu cầu, tại thời điểm chấp nhận lời mời làm việc và bất kỳ lúc nào trên hệ thống mạng nội bộ của chúng tôi sau khi bạn bắt đầu làm việc với chúng tôi hoặc bằng cách gửi yêu cầu cho nhân viên bộ phận Nhân sự.

Công ty sẽ lưu giữ dữ liệu cá nhân của tôi trong bao lâu nếu đơn ứng tuyển của tôi không thành công?

Chúng tôi sẽ lưu giữ dữ liệu cá nhân của bạn trong thời gian cần thiết để xem xét đơn ứng tuyển của bạn hoặc, trong phạm vi áp dụng, cho đến khi bạn thu hồi sự chấp thuận của mình và trong một khoảng thời gian bổ sung nếu cần. Ví dụ: trong trường hợp bạn yêu cầu chúng tôi xem xét bạn cho bất kỳ vị trí tuyển dụng nào sắp tới. Để biết thời gian chúng tôi sẽ lưu giữ dữ liệu cá nhân của bạn, vui lòng liên hệ với đại diện của Olympus Việt Nam.

Lịch sử sửa đổi

Ngày Nội dung sửa đổi Lý do
01/8/2023 Ban hành Ban hành
25/8/2023 Cập nhật danh sách dữ liệu cá nhân của ứng viên Tăng tính minh bạch